Криничанський район
www.krinich-rn.dp.gov.ua


Фонд соціального страхування України здійснює страхові виплати на випадок тимчасової та стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Загалом у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування України здійснює такі виплати:
- допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
- одноразову допомогу а разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
- щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
- щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
- страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
- відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням потерпілого.
Упродовж 2020 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей в Дніпропетровській області було направлено 2,3 млрд. грн.
Станом на сьогодні зазначені виплати отримують понад 36 тис. осіб в Дніпропетровській області.
Левова частка страхових виплат припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим та особам, які мають на це право в разі втрати годувальникам, та складає - 2,28 млрд. грн.
Сума щомісячної страхової виплати потерпілому залежить від його середньомісячного заробітку та відсотка втрати професійної працездатності встановленого медико-соціальною експертною комісією.
Щомісячні страхові виплати у зв’язку із травмою на виробництві або професійним захворюванням призначаються з дня встановлення стійкої втрати професійної працездатності. Розмір виплат залежить від ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальний розмір такої виплати у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату. Максимальний розмір не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму.
Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, а це:
- діти, які не досягли 16 років та діти, які є учнями, студентами денної форми навчання – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
- особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
- неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
- особи, які досягли пенсійного віку, якщо вони не працюють,
залежить також від середньомісячної заробітної плати та кількості членів сім’ї, що перебували на утриманні потерпілого.
Середньомісячний розмір щомісячних страхових виплат в 2020 році складає 5 299 грн. для потерпілих та 3 572 грн. для членів їх сімей.
У разі встановлення стійкої втрати професійної працездатності Фонд проводить виплату одноразової допомоги. Кількість потерпілих на виробництві, які отримали цей вид виплати у 2020 році складає 1 248 осіб на загальну суму 22,24 млн. грн. Розмір зазначених виплат визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності. Максимальний розмір такої допомоги складає 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату. Середній розмір одноразової допомоги на одну особу в 2020 році склав 17,8 тис. грн.
В разі смерті потерпілих Фонд призначає одноразову допомогу на сім’ю в розмірі 100 прожиткових мінімумів та утриманцям в розмірі 20 прожиткових мінімумів. За 2020 рік виплачено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого 24 сім’ям на загальну суму 5,1 млн. грн. та 18 утриманцям на загальну суму 724,6 тис. грн. Середня виплата на одну сім’ю склала 210,8 тис. грн. та 40,25 тис. грн. на одного утриманця.
Також Фонд компенсує потерпілим на виробництві 100% втраченого заробітку на час лікування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. У 2020 році таку допомогу отримали 1 444 потерпілих на загальну суму 26,1 млн. грн. Середня виплата на одного потерпілого склала 18 098 грн.
Всі страхові виплати призначаються та здійснюються Фондом вчасно та в повному обсязі, отже працівники, які отримали травму на виробництві або професійне захворювання почуваються соціально і матеріально захищеними та мають всі можливості відновити своє здоров’я і жити повноцінним життям.
Крім страхових виплат, у 2020 році Фондом надано матеріальне забезпечення більше 290 тис. застрахованим особам на загальну суму – 1,71 млрд. грн., середня виплата на одну особу склала 5 901 грн., в тому числі:

      - допомога по тимчасовій непрацездатності - 272 893 особам на суму – 1,32 млрд. грн., середня виплата на одну особу – 4 841,67 грн.;
      - допомога по вагітності та пологах – 11 546 особам на суму - 381,3 млн. грн., середня виплата на одну особу – 33 023,33;
      - допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) – 1311 особам на суму – 5,3 млн. грн., середня виплата на одну особу – 4 100 грн.;
- ізоляція від COVID – 19 – 4 408 особам на суму – 4,52 млн. грн., середня виплата на одну особу – 1 024,39 грн.