www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Вівторок, 24 квітня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Встановлення опіки та піклування – роз’яснення надає Криничанське бюро правової допомоги
Версія для друку Написати листа

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.
Законодавство розрізняє поняття опіки та піклування.
Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.
На відміну від опіки, піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Яка процедура встановлення опіки та піклування над недієздатними особами або з обмеженою дієздатністю?
У статті 60 Цивільного кодексу України визначено, що судом може бути встановлено опіку і призначено опікуна за поданням органу опіки та піклування, над фізичною особою у разі визнання її недієздатною. Також, судом може бути встановлено піклування і призначено піклувальника за поданням органу опіки та піклування у разі обмеження цивільної дієздатності особи.
Якщо фізична особа потребує сторонньої допомоги, в силу особливостей стану свого організму, чи наслідків перенесеної хвороби, не може дбати про себе самостійно, не може створювати відповідні умови для нормального існування тощо, то в першу чергу, необхідно цей факт визнати в законному порядку. Це дасть законне право турбуватися про таку особу, здійснювати від її імені певні правочини, давати згоду на лікування тощо.
Мова йде про дієздатність фізичної особи. Звернувшись до суду, можна прохати обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною.
В цьому випадку до суду звертаються не з позовом, а із заявою. Відповідна заява буде розглядатися в порядку окремого провадження, що є видом непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
У статті 237 Цивільного процесуального кодексу України визначено осіб, які мають право звернутися до суду з відповідними заявами.
Так, заяву про обмеження цивільної дієздатності можуть подати до суду члени сім'ї даної особи, орган опіки та піклування або наркологічний чи психіатричний заклад.
Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.
Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.
Варто врахувати! Особа яка має на меті стати опікуном, звертаючись до суду, повинна надати довідку про склад сім’ї та акт обстеження житлово-побутових умов своєї родини, рішення опікунської ради про призначення заявника опікуном.
Яка процедура встановлення опіки та піклування над малолітніми та неповнолітніми особами?
В судовому порядку встановлюється опіка над малолітніми особами, разом із призначенням опікуна, якщо при розгляді справи буде встановлено, що дитина позбавлена батьківського піклування.
Над неповнолітньою особою суд встановлює піклування, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.
Підставою для позбавлення батьківських прав для суду можуть бути порушення батьками (одного з них) та не виконання певних норм законодавства, зокрема положень Сімейного кодексу України ( ст. 150, ст. 164) та положень Закону України «Про охорону дитинства», тощо.
Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
Після позбавлення батьківських прав, дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому.
Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.
Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.
Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою, крім випадків, встановлених частинами першою та другою статті 60 Цивільного кодексу України.
Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.
Призначення опікуна або піклувальника
Опікуна або піклувальника призначає орган опіки та піклування, крім випадків, встановлених статтею 60 ЦКУ.
Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю і лише за її письмовою заявою.
Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.
Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
Вимоги, права та обов’язки опікуна, піклувальника
Законом визначено осіб які не можуть бути опікунами або піклувальниками:
- особа, яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
- особа, поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.
Права та обов'язки опікуна
Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.
Опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.
Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.
Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.
Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
Обмеження щодо правочинів які можуть вчиняти опікуни
Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички.
Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.
Більш детальну інформацію з зазначених питань, допомогу у складанні відповідних процесуальних документів, можна отримати, звернувшись до Криничанського бюро правової допомоги.

Криничанське бюро правової допомоги Дніпродзержинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює за адресою: смт. Кринички, вул. Виконкомівська, б. 17, к. 15,16.
Графік роботи: Понеділок-П'ятниця з 08:00 до 17:00.
Контактний номер телефону бюро: (05654) 9-20-62
Всеукраїнська гаряча телефонна лінія, зателефонувавши на яку можна дізнатися адреси центрів та бюро в усіх регіонах України - 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України).


Надія Федориненко,
заступник начальника
Криничанського бюро правової допомоги
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор