www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 4 червня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Сьогодення державної служби в Україні
Версія для друку Написати листа

Сьогодення державної служби в Україні
Функціонування будь-якої сучасної держави характеризується багатоманітністю цілей, завдань і функцій, від професійного і чіткого виконання яких залежить ефективність функціонування того чи іншого державно організованого суспільства. Світовий досвід і стан сучасних відносин у нашій країні свідчить: сучасне суспільство не може нормально функціонувати і розвиватися поза державою, незалежно від її упорядковуючого впливу на розвиток найважливіших суспільних відносин. Цим і обумовлюється необхідність у кваліфікованому і потужному державному апараті. У свою чергу ефективність діяльності держави, результати виконання нею своїх економічних, соціальних, організаційно-управлінських та правових функцій визначаються системою створених в усіх гілках державної влади органів, організаційно-структурною побудовою останніх і, врешті-решт, якісним складом кадрового потенціалу органів, служб, структур та підрозділів державної служби.
Державній службі України, яка спрямована на реалізацію державної волі і є учасником прямого каналу зв’язку «держава-суспільство», належить особлива роль у побудові сучасної правової держави відповідно до європейських стандартів, утвердженні демократичної моделі державного управління на засадах верховенства права, пріоритетності прав та свобод людини, доступності і прозорості механізмів їх реалізації, гарантування та правової охорони. З огляду на міжнародний та національний досвід, новації у сфері функціонування державної служби є об’єктивним чинником демократичних перетворень, своєрідним механізмом розбудови новітньої моделі держави на підґрунті основоположних принципів і стандартів. Державна служба є основою сучасного державного будівництва, вона здійснює свій вплив на всі найважливіші конституційно-правові формування. Доречно також підкреслити, що інститут державної служби спрямований на забезпечення конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.
В умовах сьогодення інститут державної служби перебуває на стадії становлення. Реформування державної служби в Україні потребує довготривалих цілей і засобів їх реалізації. Відсутність відпрацьованого механізму ефективного втілення принципів та стратегії державної служби в сучасних умовах потребує запозичення закордонного досвіду. Найбільш актуальними проблемами нового Закону України «Про державну службу» є неналежне забезпечення неупередженості й професійності службовців, зумовлене нечіткістю розмежування вищого корпусу державної служби та політичних посад, а також недостатніми обмеженнями для державних службовців на політичну діяльність. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На сьогоднішній день жодна розвинута правова держава не може обійтись без функціонування добре налагодженої високопрофесійної державної служби. Саме від того, наскільки якісно вона буде організована в державі, наскільки компетентно, сумлінно і відповідально будуть виконуватись службові обов’язки державними службовцями, залежить успішна реалізація державних політичних, соціальних та економічних задач. Становлення державної служби базується на продуктивній експлуатації людських ресурсів, виходячи з універсальності кожної особистості, удосконалення рівня її професійної майстерності, реалізації потенційних можливостей та особистих потреб державного службовця у процесі трудової діяльності. Державна служба виникла ще за часів первісного суспільства. Вона має багатовікову історію свого розвитку. При розділенні праці в первісному суспільстві починає формуватися управлінська еліта, яка відокремлюється від основної маси виробників і з часом перетворюється на окрему групу людей – «державних людей». Особливо високорозвинутими були системи державної служби у Стародавньому Римі та Візантійській імперії. Історичний аналіз свідчить: зі змінами державного устрою, характеру, завдань змінювалась і сама державна служба. Державна воля, яка реалізується через державну службу, за відмінних обставин має характерні особливості, навіть формується різними суб’єктами: в демократичній державі – громадянським суспільством, і тоді держава знаходиться під контролем соціуму, а в тоталітарній – однією особою, яка діє поза суспільним контролем. Звідси, соціальна природа державної служби полягає в тому, що вона є однією з найважливіших сфер державного управління, рівень розвитку якої прямо визначає раціональність, ефективність та конструктивність функціонування інших його сфер.

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор