www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 12 липня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Кам’янське управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує
Версія для друку Написати листа
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 липня 2019 р. № 691
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1166 від 27.12.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби та Державного агентства з питань електронного урядування стосовно реалізації протягом 2020-2022 років експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей:

батькам новонародженої дитини отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу “єМалятко”, яка складається з державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі;

фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків платником податку без заповнення та подання облікової картки фізичної особи - платника податків чи будь-яких інших документів шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, з подальшим відображенням інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податку у паспорті громадянина України.

2. Затвердити Порядок надання комплексної послуги “єМалятко”, що додається.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Установити, що:

наявний залишок бланків свідоцтва про народження, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3026), використовується органами державної реєстрації актів цивільного стану в повному обсязі;

свідоцтва про народження, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають;

свідоцтва про народження, в яких відсутній унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків, після набрання чинності цією постановою є дійсними та мають однакову юридичну силу із свідоцтвами про народження, в яких наявний унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1166 від 27.12.2019}

4-1. Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в яких запроваджується надання комплексної послуги “єМалятко”, визначається Міністерством юстиції за пропозицією Міністерства цифрової трансформації.

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

5. Міністерству юстиції разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, зазначеними у пункті 1 цієї постанови, починаючи з 2020 року подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

6. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству фінансів затвердити протягом двох місяців Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для реєстрації осіб віком від 14 до 18 років у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 691
ПОРЯДОК
надання комплексної послуги “єМалятко”

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 1166 від 27.12.2019}

{У тексті Порядку слова “е-малятко” замінено словами “єМалятко” згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

1. Цей Порядок визначає процедуру надання комплексної послуги “єМалятко”, що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

2. У цьому Порядку під терміном “новонароджена дитина” слід розуміти дитину, яка не досягла одного року з дня її народження.

3. Комплексна послуга “єМалятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них (далі - заявник) шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку.

4. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

5. Заява про державну реєстрацію народження, що містить відомості в обсязі, необхідному для надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, формується за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису за місцем народження дитини або проживання заявника, зокрема через центр надання адміністративних послуг.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1166 від 27.12.2019}

За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

6. Надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг, визначених абзацами третім - десятим пункту 1 цього Порядку, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку інформаційної взаємодії із зазначеним Реєстром.

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, під час надання комплексної послуги “єМалятко” не вимагається, крім:

медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);

документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом;

письмової згоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі) відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

У разі коли отриманню послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, відповідно до законодавства має передувати отримання іншої послуги, визначеної пунктом 1 цього Порядку, такі послуги під час надання комплексної послуги “єМалятко” надаються в порядку черговості їх надання.

7. Інформаційна взаємодія Державного реєстру актів цивільного стану громадян з інформаційно-телекомунікаційними системами органів державної влади здійснюється в режимі реального часу інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії Державного реєстру актів цивільного стану громадян з інформаційно-телекомунікаційними системами органів державної влади встановлюються Мін’юстом разом з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах, шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються протоколами.

Визначена цим пунктом процедура інформаційної взаємодії діє до підключення відповідних інформаційних систем до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

8. Внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України під час надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється:

у разі, коли батьки новонародженої дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру;

без проведення ідентифікації такої дитини.

Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

9. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється на підставі відомостей, які надійшли з Єдиного державного веб-порталу електронних послуг через інформаційно-телекомунікаційну систему МВС у результаті їх інформаційної взаємодії та взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1166 від 27.12.2019}

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, що подається разом із заявою про державну реєстрацію народження під час надання комплексної послуги “єМалятко”, зберігається відділом державної реєстрації актів цивільного стану три роки та за потреби може бути витребуваний відповідним органом реєстрації місця проживання.

За умови подання заяви про державну реєстрації народження в електронній формі із сплатою адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини через Інтернет з використанням платіжних систем документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, не подається.

10. Інформування заявника про результати надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, під час надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, в день її надання за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв’язку).

У разі коли за результатом надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви про державну реєстрацію народження через центр надання адміністративних послуг або в закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, - у відповідному центрі або закладі охорони здоров’я, або не пізніше наступного робочого дня з дня надання послуги, надісланий заявникові рекомендованим листом за рахунок заявника.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1166 від 27.12.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 691
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3026; 2015 р., № 78, ст. 2601; 2016 р., № 1, ст. 9):

1) зразок бланка свідоцтва про народження, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ”;

2) в описі бланка свідоцтва про народження, затвердженого зазначеною постановою:

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“написи “МП”*, “УНЗР”** та поле для внесення таких відомостей*, напис “РНОКПП” та поле для внесення таких відомостей**”;

додаток до опису бланка свідоцтва про народження викласти в такій редакції:
“Додаток
до опису бланка свідоцтва
про народження
”;
доповнити опис примітками “*” і “**” такого змісту:

__________
* УНЗР - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
** РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків.”.

2. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108, № 101, ст. 3312; 2017 р., № 29, ст. 858, № 72, ст. 2209):

1) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з підстави неподання необхідних документів не може бути прийнято у разі проведення державної реєстрації місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги “е-малятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини”.”;

2) доповнити Правила пунктами 18-1, 21-1-21-3 такого змісту:

“18-1. Державна реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги “е-малятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини”, здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.”;

“21-1. Місце проживання дитини віком до 14 років може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

21-2. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання документів, передбачених пунктом 18 цих Правил.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві, перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС.

Інформаційна взаємодія органів реєстрації з Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450; 2019 р., № 34, ст. 1204).

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

21-3. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

Про факт реєстрації місця проживання за заявою, поданою в електронній формі, орган реєстрації у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади надсилає повідомлення заявнику за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв’язку).”.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2020 № 386/208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2020 р.
за № 446/34729
Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України

Відповідно до пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 8 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), підпункту 5, підпункту 24-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів», Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 299, Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 137 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 771) (зі змінами), пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» (зі змінами) та з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України, що додається.

2. Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України (Бондаренко І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.
Міністр
внутрішніх справ України
А. Аваков
Міністр фінансів України С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби України

Голова Державної
казначейської служби України

Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Голова Державної митної служби України

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Національна поліція України

Адміністрація Державної
прикордонної служби УкраїниМ.Ю. Соколюк


Т. Слюз


Л. ДенісоваВ. Петров

М. Нефьодов

С. Верланов


І. Черкаський


О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України
13 травня 2020 року № 386/208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2020 р.
за № 446/34729
ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, під час обміну інформацією для здійснення повноважень, визначених законодавством.

2. Інформаційну взаємодію відповідно до цього Порядку здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України та Державна казначейська служба України (далі - суб’єкти інформаційних відносин).

3. Суб’єкти інформаційних відносин передають та приймають інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для надання адміністративних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

Відомості надаються на обґрунтовані запити у визначених законодавством випадках для виконання завдань суб’єктами інформаційних відносин і досягнення законної мети.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційні системи), механізм та канали обміну інформацією, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну встановлюються відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються протоколами, відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.

Перелік відомостей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних систем, наведено в додатку до цього Порядку.

2. Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або через канали зв’язку спеціальної інформаційної телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, що входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку систем, визначених в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. У разі відсутності можливості забезпечення доступу до інформації в ресурсах суб’єктів інформаційних відносин з використанням систем, визначених в абзаці першому пункту 3 розділу II цього Порядку, доступ може надаватися з урахуванням установлених законодавством вимог та з дотриманням визначених суб’єктами інформаційних відносин процедур доступу до таких систем.

5. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. При автоматизованому обміні інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор
Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ
УкраїниІ. Бондаренко
Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат
Міністерства фінансів УкраїниІ. Москалевська
Додаток
до Порядку електронної інформаційної
взаємодії Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства фінансів
України та центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ України
та Міністра фінансів України
(пункт 1 розділу ІІ)
ПЕРЕЛІК
відомостей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних систем
№ з/пВідомості стосовноРозпорядник інформаційного ресурсуОдержувач інформаційного ресурсу
1234
1.Зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачівМВСМінфін
ДПС
Держмитслужба
Держфінмоніторинг
2.Наборів даних щодо:
ідентифікації особи, унікалього номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, та реквізитів документів, виданих особі, або законному представнику/уповноваженій особі адміністрації установи виконання покарань або закладу Міністерства охорони здоров’я України закритого типу, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання особи, відомостей про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників, та інших представників, а також реквізити документів таких осіб
МВС
ДМС
Мінфін
ДПС
Держмитслужба
Держфінмоніторинг
3.Виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень;
обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;
осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення; розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;
осіб, зниклих безвісти
МВСМінфін
Держфінмоніторинг
Держмитслужба
4.Контролю осіб, які перетинають державний кордон України;
осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
транзитного проїзду через територію України, невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
ДМС
Мінфін
Держфінмоніторинг
ДПС
Держмитслужба
5.Митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номериДержмитслужбаМВС
6.Виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального чи адміністративного порушенняКазначействоМВС
7.Джерел доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльностіДПСМВС
Національна поліція
Мінфін
Держфінмоніторинг
8.Транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту;
транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту та громадян, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту
ДержмитслужбаМВС
Адміністрація
Держприкордонслужби
Національна поліція
9.Реєстраційного номера облікової картки платника податків під час оформлення паспорта громадянина УкраїниДПСМВС
ДМС


Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор