www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 24 травня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
Умови договору оренди землі (земельного паю)
Версія для друку Написати листа

Умови договору оренди землі
(земельного паю)

Відносини, що виникають з питань оренди землі регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», законами України та іншими нормативно-правовими актами, а також договором оренди землі.


Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець
зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.


Об'єкт оренди - земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності ( у договорі обов’язково зазначається кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки).

Хто може передати земельну ділянку в оренду?
громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки (або уповноважені ними особи);
сільські, селищні, міські ради, якщо земельні ділянки перебувають у комунальній власності;
органи виконавчої влади, якщо земельні ділянки перебувають у державній власності;
особа, яка управляє спадщиною, якщо земельна ділянка входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини;
Хто може орендувати земельну ділянку?
районні, обласні, міські
державні адміністрації в межах повноважень, визначених законом;

сільські, селищні, міські, районні та обласні ради у межах повноважень, визначених законом;
громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за взаємною згодою орендодавця і орендаря.

На який строк можна укласти договір оренди земельної ділянки?
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. А мінімальний термін становить 7 років, якщо об’єктом такого договору є земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства.

Скільки платити за оренду земельної ділянки?
Орендна плата - це платіж за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі (у договорі обов’язково зазначається розмір плати, індексація, спосіб та умови розрахунків, строки, порядок її внесення і перегляду та
відповідальності за її несплату).


Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).
Орендна плата може бути у натуральній формі (окрім плати за використання земель комунальної чи державної власності де плата є виключно у грошовій формі)
Орендна плата може бути змінена за згодою сторін.
Якщо відповідний договір буде визнаний недійсним у судовому порядку,то отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.
  З чого розпочати укладання договору оренди земельної ділянки?
  З початку сторонам варто обговорити всі важливі умови, такі як:
   місце розташування та розмір земельної ділянки, її особливості тощо;
   на який час укладається догові оренди землі;
   розмір, умови, строки внесення орендної плати;
   існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
   визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
   відповідальність сторін;
   умови повернення земельної ділянки орендодавцеві та інші обставини, які б вичерпали всі можливі підстави виникнення конфліктних ситуацій між сторонами.
   З усіма вимогами щодо договору можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України, знайшовши постанову КМУ від 03.04.2004 р. №220, що затверджує Типовий договір оренди землі.

   Якщо сторони досягли домовленості, можна перейти до укладання договору.
   Такий договір укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.
   Згідно ст. 6 ЗУ «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.
   Зареєструвати таке право можна, звернувшись до державного реєстратора речових прав.
   За державну реєстрацію права оренди земельної ділянки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати;

   Коли припиняється договір оренди?
   Договір припиняється у випадках:
   Якщо закінчується строк договору;
   Якщо для суспільних потреб здійснено викуп земельної ділянки та у разі примусового відчуження земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю;
   Об'єднання в одному обличчі власника і орендаря земельної ділянки;
   Якщо орендар помер, або його засуджено до позбавлення волі та спадкоємці померлого або члени родини засудженого відмовилися від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
   У разі відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
   Якщо на об’єкті оренди розташований будинок, договір оренди припиняється у разі набуття права власності на цей будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці та в інших випадках, передбачених законом.
   Чи припиняється договір оренди землі у разі смерті орендодавця?
   Така підстава, як смерть орендодавця щодо припинення договору оренди земельної ділянки відсутня в Законі України «Про оренду землі». Натомість, цивільним законодавством визначено, що у спадщину переходять обов'язки, що випливають з цивільно-правових договорів, що не є підставою для зміни умов або припинення договору оренди землі.
   Як розірвати договір оренди землі?
   Договір оренди земельної ділянки може бути розірвано за згодою сторін або в односторонньому порядку за рішенням суду.

   Підставою для судового рішення про дострокове розірвання договору оренди землі повинно бути невиконання умов договору та порушення норм чинного законодавства України.
    ЗУ «Про оренду землі» визначено, що договір оренди може бути розірвано у разі порушення вимог ст. 24 та 25 цього закону, якщо
    - орендар:
    використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням;
    не дотримується екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, не додержується державних стандартів, норм і правил;
    своєчасно не вносить орендну плату. При чому, згідно з п. д) ч.1 ст.141 ЗК пропущення орендної плати повинно бути систематичним.

    - орендодавець:
    не передав у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;
    при передачі земельної ділянки в оренду не забезпечив відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
    вчиняє дії, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;
    не попередив орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

    Які правові наслідки припинення чи розірвання договору оренди землі?
    По-перше, якщо такий договір був припиненим або договір оренди було розірвано, то орендар, який використовував земельну ділянку, зобов'язаний повернути орендодавцеві відповідну земельну ділянку на умовах, визначених договором.
    Земельна ділянка не може бути використана орендарем як гарантія забезпечення майнових претензій до орендодавця, якщо такі виникають.
    По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
    По-друге, у разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.
    У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування
    понесених збитків відповідно до закону.

    Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або
    припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

    Криничанське бюро правової допомоги Дніпродзержинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює за адресою: смт. Кринички, вул. Виконкомівська, б. 17, к. 15,16.
    Графік роботи: Понеділок-П'ятниця з 0
    8:00 до 17:00.
    Контактний номер телефону бюро: (05654) 9-20-6
    2
    Всеукраїнська гаряча телефонна лінія, зателефонувавши на яку можна дізнатися адреси центрів та бюро в усіх регіонах України - 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України).


    Надія Федориненко,
    заступник начальника
    Криничанського бюро правової допомоги
    Версія для друку Написати листа

    Про цей сайт | Запитання | Адміністратор