www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 21 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> Новини
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ КОНСУЛЬТУЄ В РАМКАХ ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО!»: як отримати статус особи з інвалідністю військовослужбовцю, який отримав поранення під час участі в АТО?
Версія для друку Написати листа

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ КОНСУЛЬТУЄ В РАМКАХ ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО!»: як отримати статус особи з інвалідністю військовослужбовцю, який отримав поранення під час участі в АТО?

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період зазначених заходів або в районах проведення АТО у період її проведення.
Хто має право на звернення для отримання статусу?
● військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язаним) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
● працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО;
● особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, за умови, подальшого включення до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;
● особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з вище зазначеними органами;
● особи, які добровільно забезпечували проведення АТО, у тому числі провадили волонтерську діяльність.
Куди потрібно звернутися?
Для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина із заявою та довідкою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про групу та причину інвалідності.
Особі з інвалідністю внаслідок війни видаються посвідчення з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» та нагрудний знак «Ветеран війни - особа з інвалідністю».Які ще документи необхідно надати?


Для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО:

· довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;
· документи про залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення
або направлення (прибуття) у відрядження для участі в АТО в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень),
· документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;
Для осіб, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, за умови, подальшого включення до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів:
· довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;
· документи про безпосередню участь особи в АТО в районах її проведення;
Для осіб, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з вище зазначеними органами:· довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;
· клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини, у взаємодії з якими особа виконувала завдання АТО.
До клопотання додаються:
- документи, що підтверджують участь особи в АТО, або письмові свідчення не менш як 2-х свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;
- довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
Для осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, (у тому числі провадили волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення:· довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;
· довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО
або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення АТО, у разі відсутності зазначеної довідки.

Що робить медико-соціальна експертна комісія ?
Комісія МСЕК встановлює:
● І, ІІ,ІІІ групу інвалідності;
● визначає відсоток втрати непрацездатності;
● визначає потребу в протезуванні.
Після обстеження видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або вказує відсоток непрацездатності.
Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.
Скільки це коштує?
Обстеження військовослужбовців у державних лікувальних закладах при яких діють військово-лікарська комісія та медико-соціальна експертна комісії здійснюється безкоштовно.

Який термін розгляду?
Рішення про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни приймається органами соціального захисту населення, за місцем проживання, у місячний строк з дня подання документів.
Коли особа, може бути позбавлена статусу особи з інвалідністю внаслідок війни?
Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу у разі:
● наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в АТО;
● виявлення факту підроблення документів або надання недостовірних даних про особу;
● подання особистої заяви про позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.


Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з даного приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ консультирует В РАМКАХ проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО»: как получить статус лица с инвалидностью военнослужащему, получившему ранения во время участия в АТО?

Статус лица с инвалидностью вследствие войны предоставляется лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их проведения, находясь непосредственно в районах и в период указанных мероприятий или в районах проведения АТО в период ее проведения.

Кто имеет право на обращение для получения статуса?
● военнослужащие (резервисты, военнообязанным) Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военнослужащие военных прокуратур, полицейские, лица рядового и начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ДСНС, государственной уголовно-исполнительной службы, лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ДФС, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований;
● работники предприятий, учреждений, организаций, привлекались к обеспечению проведения АТО;
● лица, принимавшие участие в районе и в период проведения АТО в составе добровольческих формирований, при условии, последующего включения в состав Вооруженных Сил, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законом воинских формирований и правоохранительных органов;
● лица, принимавшие участие в районе и в период проведения АТО в составе добровольческих формирований, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав Вооруженных Сил, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законом воинских формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи АТО во взаимодействии с выше указанными органами;
● лица, добровольно обеспечивали проведение АТО, в том числе проводили волонтерскую деятельность.

Куда нужно обратиться?

Для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации гражданина с заявлением и справкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о группе и причине инвалидности.
Лицу с инвалидностью вследствие войны выдаются удостоверения с надписью «Удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны» и нагрудной знак «Ветеран войны - лицо с инвалидностью».
Какие еще документы необходимо предоставить?


Для работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО:справка МСЭК о группе и причине инвалидности;
• документы о привлечении к выполнению задач АТО в районах ее проведения

или направления (прибытия) в командировку для участия в АТО в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, командировочных удостоверений, книг нарядов, материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений),
• документы, которые были основанием для принятия руководителями предприятий, учреждений, организаций решение о направлении лиц в такую ​​командировку;
Для лиц, участвовавших в районе и в период проведения АТО в составе добровольческих формирований, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав Вооруженных Сил, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законом воинских формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи АТО во взаимодействии с выше указанными органами:

Для лиц, участвовавших в районе и в период проведения АТО в составе добровольческих формирований, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав Вооруженных Сил, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законом воинских формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи АТО во взаимодействии с выше указанными органами:
справка МСЭК о группе и причине инвалидности;

документы о непосредственном участии лица в АТО в районах ее проведения;

• справка МСЭК о группе и причине инвалидности;

ходатайство о предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны руководителя добровольческого формирования, в состав которого входила такое лицо, или командира (начальника) воинской части, во взаимодействии с которыми лицо выполняло задачи АТО.

К ходатайству прилагаются:
- документы, подтверждающие участие лица в АТО, или письменные показания не менее 2-х свидетелей из числа лиц, вместе с таким лицом участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны;
- справка руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о выполнении добровольческими формированиями задач антитеррористической операции во взаимодействии с Вооруженными Силами, МВД, Национальной гвардией и другими образованными в соответствии с законом военными формированиями и правоохранительными органами, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения;
.
Для лиц, добровольно обеспечивали проведение АТО, (в том числе проводили волонтерскую деятельность) и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения АТО, находясь непосредственно в районах и в период проведения:справка МСЭК о группе и причине инвалидности;
справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о добровольном обеспечения или добровольное привлечение лица к обеспечению проведения АТО

или решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения лица к обеспечению проведения АТО, в случае отсутствия указанной справки.
Что делает медико-социальная экспертная комиссия?

Комиссия МСЭК устанавливает:

● I, II, III группу инвалидности;
● определяет процент потери трудоспособности;
● определяет потребность в протезировании.

После обследования выдается справка об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи инвалидности или указывает процент нетрудоспособности.

Справка МСЭК является основанием для начисления единовременного пособия и оформления других социальных льгот.Сколько это стоит?

Обследование военнослужащих в государственных лечебных учреждениях при которых действуют военно-врачебная комиссия и медико-социальная экспертная комиссии осуществляется бесплатно.

Срок рассмотрения?

Решение о предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны принимается органами социальной защиты населения по месту проживания в месячный срок со дня подачи документов.

Если лицо, может быть лишено статуса лица с инвалидностью вследствие войны?

Орган социальной защиты населения лишает лицо статуса в случае:
● наличии обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в АТО;
● выявления факта подделки документов или предоставление недостоверных данных о лице
● подачи личного заявления о лишении статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Решение органа социальной защиты населения может быть обжаловано в судебном порядке.

Куда обращаться за более подробной консультацией и разъяснениями?

Если у вас остались вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213103, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины. В центрах и бюро предоставление бесплатной правовой помощи по всей Украине вы можете получить юридическую консультацию и правовую защиту.
З повагою,відділ правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області_____________________________________Юстиція відкрита для людей!
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор