www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 5 червня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> 38 сесія Криничанської районної ради від 23 грудня 2019 року
Про районний бюджет на 2020 рік
Версія для друку Написати листа

РІШЕННЯ

«Про районний бюджет на 2020 рік»
(04306200000)

(код бюджету)


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/УІІ «Про обласний бюджет на 2020 рік» , ураховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району та бюджету, районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету в сумі 105 685 691 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 104 728 286 гривня, доходи спеціального фонду районного бюджету – 957 405 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 106 690 991 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 104 667 702 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету –2 023 289 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету в сумі 1 005 300 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  1 005 300 гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 60 584 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 60 584 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 600 000 гривень,що становить 0,58 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 218 000 гривень, що становить 0,21 відсоток видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати райдержадміністрації повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях районної ради.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 093 460 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Розподіл субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році у сумі 250 000 гривень провести після надання відповідних пропозицій депутатами обласної ради.
7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти:

- базова дотація;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції;
- субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році
- інша дотація з місцевого бюджету.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення ;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право голові районної ради у процесі виконання районного бюджету за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району та бюджету, з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами районного бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення районної ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з районного бюджету;

з метою забезпечення використання коштів субвенцій , дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів врахування їх у дохідній та видатковій частинах районного бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між місцевими бюджетами; перерозподіл річних обсягів трансфертів між бюджетами сільських рад , об’єднаних територіальних громад та між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району та бюджету, до розпису районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

на виконання розпоряджень районної державної адміністрації за відповідними окремими структурними підрозділами районної державної адміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

якщо після прийняття рішення про районний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) з подальшим затвердженням цих змін на сесіях районної ради.

14. На виконання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України зобов’язати головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

15. Рекомендувати сільським головам:

1) забезпечити:

виконання показників дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, затверджених на 2020 рік;

зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, що утворився станом на 01 січня 2020 року.

2) з метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць району приймати обґрунтовані рішення відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району та бюджету .

Голова районної ради Н.КОБЗАР

смт.Кринички

23 грудня 2019 року

№ 8 - 38/УІІ


решение  з урах змін.xls
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор