www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 5 червня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> 38 сесія Криничанської районної ради від 23 грудня 2019 року
Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу "Криничанський районний Будинок культури" та затвердження його в новій редакції
Версія для друку Написати листа

РІШЕННЯ
Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу «Криничанський районний Будинок культури»
та затвердження його в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відповідно до статті 133.4 Податкового Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ», розглянувши звернення комунального закладу «Криничанський районний Будинок культури», враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, районна рада вирішила :

1.Затвердити Статут КЗ «Криничанський районний Будинок культури», виклавши його в новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
2.Директору КЗ «Криничанський районний Будинок культури» Балог - Голіковій І.Ю. вчинити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту комунального закладу в новій редакції .
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту .


Голова районної ради Н.С.КОБЗАР


смт Кринички
23 грудня 2019 року
№ 3- 38/УІІ

Додаток
до рішення районної ради
від 23 грудня 2019 року
№3- 38/УІІ

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ»
КРИНИЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)


Кринички
2019 р.


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Криничанський районний Будинок культури» Криничанської районної ради Дніпропетровської області (далі - Заклад) є комунальним закладом, створеним відповідно до рішення Криничанської районної ради від 26 листопада 2002 року №7-4/ХХІУ «Про створення комунального закладу «Криничанський районний Будинок культури»
1.2. Заклад заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району.
Власником Закладу є територіальні громади сіл, селищ Криничанського району в особі Криничанської районної ради (Далі – Засновник).
Організаційно-методичне забезпечення діяльності районного Будинку культури в частині виконання завдань і програм у сфері культури здійснюється відділом культури, туризму, національностей та релігій Криничанської районної державної адміністрації.
1.3.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, актами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цим Статутом, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.
1.4.Повне найменування Закладу: комунальний заклад «Криничанський районний Будинок культури» Криничанської районної ради , Дніпропетровської області.
Скорочене найменування: Криничанський РБК.
Юридична адреса Закладу: 52300, Україна, Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Кринички, вул.Центральна,13.
1.5. Криничанський РБК має статус неприбуткової організації. Утворений та зареєстрований у порядку чинного законодавства, що регулює діяльність КЗ «Криничанський районний Будинок культури», як не прибуткової організації.
1.6. Заклад є юридичною особою, діє на підставі затвердженого Засновником Статуту, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний кошторис, печатку, штампи, володіє і користується закріпленим за ним майном.

ІІ. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Криничанський РБК є самостійним закладом, в основній діяльності якого є створення умов для самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення, розвиток культури і самодіяльного мистецтва району.
2.2. Заклад є центром методичної та культурно-освітньої роботи в районі, регулює всі процеси культурно-просвітницької діяльності клубних закладів, надає методичну та практичну допомогу сільським клубним установам, проводить семінарські заняття з керівниками клубних установ, фахівцями.
2.3. Метою діяльності закладу є надання послуг у сфері культури, відродження і розвитку культури української нації, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості жителів району.
2.4. Заклад у своїй діяльності:
2.4.1. Надає методичну та практичну допомогу клубним закладам району в підготовці та проведенні масових заходів на місцях;
2.4.2. Розробляє і розповсюджує примірні сценарії масових заходів;
2.4.3. Контролює роботу клубних закладів району;
2.4.4 Приймає статистичну звітність про роботу клубних закладів району;
2.4.5. Здає статистичні звіти про діяльність клубних закладів району у вищі інстанції відповідно до чинного законодавства.
2.5. Основними напрямами діяльності закладу є:
- естетичне виховання;
- патріотичне виховання;
- морально-духовне виховання;
-підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, літературно-художніх, обрядових заходів;
- організація і проведення тематичних заходів, спектаклів, концертів, свят, карнавалів, балів, дискотек, дитячих ранків, різноманітних виставок прикладного мистецтва;
- залучення до проведення в районі культурно-виховної і пізнавальної роботи професійних колективів та окремих виконавців;
- виявлення і прогноз запитів жителів району на послуги культури і забезпечення їх на території району;
- розвиток самодіяльності і народної творчості в усій різноманітності видів жанрів, розкритті творчих здібностей і обдарувань людей;
- збереження, відродження та розвиток української культури, та культур інших національних груп, що проживають на території району, зміцнення міжнаціонального співробітництва у сфері художньої та культурно-масової роботи;
- підтримка соціально-важливих ініціатив любительських об'єднань та клубів за науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами;
- надання методичної допомоги з питань організації культурно-просвітницької роботи художньої самодіяльності й дозвілля з широким застосуванням для цього договірних відносин;
- організація виконання робіт (послуг) з реалізації творчої продукції, проведення заходів за договорами з державними, кооперативними, громадськими, приватними підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами;
- здійснення культурного обміну, організація закордонних туристичних, творчих поїздок, виставок та аукціонів за межами України;
Заклад може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не заборонена чинним законодавством.
Для здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування, заклад отримує необхідні ліцензії у встановленому законом порядку.
2.6. Основними завданнями Закладу є:
- реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини району;
- сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території району;
- розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;
- створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку на основі вивчення потреб різних верств населення;
- створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості;
- реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення до всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.
2.7. Для виконання визначених Статутом завдань Заклад здійснює:
- впровадження сучасних моделей та форм діяльності у галузі культури та дозвілля;
- створення фольклорних, музичних, театральних, хореографічних, естрадних та інших художніх колективів, гуртків, любительських об'єднань, клубів за інтересами різних напрямків;
- організацію і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
- підготовку та проведення тематичних театрально-концертних, ігрових, спортивних, танцювально-розважальних, обрядових, сімейних та інших заходів і програм;
проведення державних, народних, сучасних свят та обрядів, виставок самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва тощо.

Ш. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. У своїй організаційно-творчій діяльності Заклад має право:
- відкривати різноманітні об'єкти дозвілля: вітальні, світлиці, більярдні, кафе, кінозали тощо.
- проводити на платній основі масові заходи в тому числі дискотеки, концерти, вечори сімейного відпочинку, кінопокази тощо, згідно затвердженого переліку платних послуг.
- виконувати соціально-культурні та творчі замовлення від органів місцевої влади, громадських, політичних організацій, підприємств, приватних осіб на проведення різноманітних свят, обрядів, сімейних урочистостей тощо.
- надавати послуги з тимчасового користування культурно-спортивним інвентарем, аудіо - та відео засобами.

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту засновником – Криничанською районною радою (далі - Засновник), а оперативне управління - відділом культури, туризму національностей та релігій районної державної адміністрації (далі – Орган управління) в межах компетенції визначеної Статутом.
4.2. До виключної компетенції Засновника належать повноваження щодо прийняття рішень про:
- затвердження установчих документів Закладу та змін і доповнень до них;
- ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Закладу;
- фінансування закладу;
- оголошення та проведення конкурсу на заміщення посади керівника Закладу, укладення та розірвання контракту з керівником Закладу, накладення на нього дисциплінарних стягнень;
- закріплення нерухомого майна за Закладом на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;
- затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього розвитку та проведення культурно - мистецьких заходів в районі.
4.3. До компетенції Органу управління належать повноваження щодо:
- погодження організаційної структури Закладу;
- затвердження штатного розпису та кошторису Закладу;
- здійснення поточного контролю за якістю надання Закладом культурно-мистецьких послуг;
- здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Закладу;
- здійснення організаційно-методичного керівництва Закладом;
- координація роботи Закладу з іншими закладами культури району;
- затвердження річних планів роботи та річних звітів;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- фінансування Закладу;

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.
4.4. Орган управління свої повноваження з управління здійснює через керівника Закладу.
4.5 Заклад очолює директор з яким укладається контракт строком на 5 років.
Директор призначається на посаду рішенням районної ради за результатами конкурсу на посаду керівника Закладу.
Порядок проведення конкурсу на посаду керівника Закладу визначається рішенням Засновника.
4.6. Директором Закладу може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
4.7. Не може бути призначена на посаду керівника Закладу особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
є близькою особою або членом сім’ї керівника Засновника, Органу управління чи його вищестоящого органу.
4.8. Директор Закладу:
- здійснює керівництво Закладом, визначає його структуру, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- розробляє та презентує Засновнику проекти програм розвитку Закладу на один і п’ять років;
- самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Органу управління;
- створює необхідні умови для роботи працівників;
-забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- укладення договорів з фізичними та юридичними особами;
- видає доручення в межах своїх повноважень;
- діє від імені Закладу, представляє його у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;
-застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Закладу;
- затверджує посадові обов'язки працівників Закладу;
- користується правом розпоряджатися майном та коштами Закладу у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;
- звітує перед районною радою, відділом культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації про результати діяльності Закладу, готує на їх запити відповідні документи;
- здійснює планування фінансово-господарської діяльності, забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації;
- несе персональну відповідальність за всю організаційну адміністративно-господарську і фінансову діяльність Закладу, призначає відповідальних осіб за збереження майна та коштів, виконання правил протипожежної безпеки та правил експлуатації обладнання і забезпечення безпечних умов праці.
- вирішує інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до його компетенції.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

5.1.Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.
Працівники Закладу повинні мати відповідну кваліфікацію в залежності від посади, яку вони займають.
5.2. Трудовий колектив Закладу:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу Закладу.
5.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються загальними зборами.
5.4. Загальні збори затверджують Колективний договір, «Правила внутрішнього трудового розпорядку», розглядають виробничі, трудові та соціально-економічні питання життя колективу, надають кандидатури до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади керівника Закладу, здійснюють інші повноваження згідно із чинним законодавством.
5.5. Взаємовідносини колективу і директора, питання організації господарської діяльності, охорони праці, соціального розвитку регулюються законодавством України, цим Статутом та колективним договором.
5.6. Працівники Закладу проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та згідно з чинним законодавством України.
5.7.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
6.2. Фінансування Закладу здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
6.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є:
- кошти, отримані від надання платних послуг, що передбачені відповідними нормативно-правовими актами України;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
6.4. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- розвивати власну матеріальну базу;
- володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
6.5. Заклад має право в установленому законом порядку отримувати матеріальні цінності, користуватися фінансовою допомогою від окремих підприємств, організацій, благодійних і громадських фондів, окремих осіб.
6.6. Бухгалтерський облік фінансової діяльності Закладу здійснює централізована бухгалтерія при відділі культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства України.
6.7. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників(учасників), працівників( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших пов’язаних осіб.
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КЗ «Криничанський районний Будинок культури», реалізації мети(цілей, завдань) та напрямків діяльності, вищезазначених цим Статутом.

VІІ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

7.1. Майно Закладу належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.
7.2. Майно Закладу складають основні фонди (обладнання, технічні засоби та інше майно), оборотні кошти, вартість яких відображена у бухгалтерських документах.
7.3. Джерелами формування майна Закладу є:
-кошти районного бюджету;
-майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, громадян;
-інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
7.4. Вилучення майна Закладу може мати місце лише за погодженням із районною радою у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.5. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав юридичними, фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
7.6. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
7.7. Відчуження, списання, передача в оренду, заставу основних засобів Закладу, що закріплені за ним на праві оперативного управління, здійснюється за погодженням з районною радою відповідно до чинного законодавства України.

VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням районної ради, у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду.
8.2. У разі припинення Закладу( у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.
8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначаються районною радою, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.
8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Засновнику. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.5. Заклад вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру.
8.6. Майно, що залишилось після ліквідації Закладу, використовується за рішенням районної ради.
8.7. При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які підлягають звільненню, гарантується збереження їх прав відповідно до чинного законодавства України про працю.

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються районною радою.
9.2. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України
9.3. Зміни та доповнення до Статуту Закладу набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
9.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у районній раді, відділі культури, туризму національностей та релігій районної державної адміністрації, Закладі.

Керуюча справами
районної ради Т.І.КОВАЛЬ


Про цей сайт | Запитання | Адміністратор