www.krinich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 15 серпня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криничанський район >> 39 сесія Криничанської районної ради від 05 березня 2020 року
Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району
Версія для друку Написати листа

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району


Керуючись статтями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, будівництва та зв’язку, районна рада вирішила :
1.Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району згідно з додатком до цього рішення.
2.Додаток 4 «Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належить до спільної власності територіальних громад району» рішення районної ради від 27 травня 2004 року №14-15/ХХІУ «Про затвердження нормативних документів з питань управління спільною власністю територіальних громад району» вважати таким, що втратив чинність.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, будівництва та зв’язку.

Голова районної ради Н.С.КОБЗАР


смт Кринички
05 березня 2020 р

№ 2-39/УІІ


Додаток
до рішення районної ради
від 05 березня 2020 р
№ 2- 39/УІІ
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення на посаду та
звільнення з посади керівників підприємств,
установ та закладів, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Криничанського району

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району (далі – Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Питання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району вносяться на розгляд районної ради за наявності вакансії, необхідності переукладання контракту або обґрунтованих підстав для звільнення.
1.3. Питання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району вирішуються виключно на сесіях районної ради відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ), інших законодавчих та нормативно-правових актів України та цього Положення.
З метою забезпечення постійного управління підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району, голова районної ради у міжсесійний період на підставі заяви керівника підприємства, установи, закладу про звільнення вирішує це питання шляхом видання відповідного розпорядження.
У разі якщо підприємства, установи та заклади у міжсесійний період залишились без керівників, голова районної ради своїм розпорядженням на строк до шести місяців призначає на посаду осіб, що виконують обов’язки керівників підприємств, установ або закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району. Розпорядження голови районної ради про призначення або звільнення керівників підлягають затвердженню на сесії районної ради.
Дія цього положення не поширюється на врегулювання трудових відносин щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, та закладів тих категорій, щодо яких районною радою встановлено окремий порядок.
1.4. Загальний кадровий облік керівників підприємств, установ і закладів та ведення трудових книжок здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 № 301 „Про трудові книжки працівників” та статті 48 КЗпПУ відділом з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради або іншим органом, уповноваженим районною радою, спільно з особою, відповідальною за кадровий облік на підприємстві, в установі або закладі.
Порядок ведення трудових книжок визначається Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.
Трудові книжки керівників підприємств, установ і закладів зберігаються безпосередньо на підприємствах, установах або закладах.
1.5. З керівником підприємства, установи, закладу, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району, укладається строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі на строк до 5 років.
Облік строкових трудових договорів (контрактів) здійснюється відділом з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради або іншим органом, уповноваженим районною радою.
1.6. Положення визначає:
порядок підготовки документів для призначення на посаду керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району;
порядок призначення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району;
порядок укладання або переукладання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району;
порядок звільнення з посади керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району.
2. Порядок підготовки документів
для призначення на посаду керівника підприємства,
установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району

2.1.Особа, що претендує на призначення на посаду керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району, подає до відділу реформування майна спільної власності територіальних громад району


виконавчого апарату районної ради заяву, пред’являє паспорт, документи про освіту, трудову книжку. До заяви додаються такі документи :

особовий листок обліку кадрів;
автобіографія;
копія паспорта;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
копія документу про освіту;
копія трудової книжки;
фотокартки 6х4 (2 шт.).
декларацію за минулий рік (в електронному вигляді);
письмову згоду на обробку персональних даних;
пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);
інші документи, передбачені чинним законодавством.

2.2. Кандидати на посаду керівника підприємства, установи, організації можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.
2.3. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії.

3. Порядок призначення на посаду
керівника підприємства, установи або закладу,
що належать до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Криничанського району


3.1.Призначення на заміщення вакантної посади керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району відбувається за конкурсом або без проведення конкурсу.
Конкурс проводиться, якщо на посаду керівника підприємства, установи або закладу претендують два або більше кандидати, а також у
випадках, передбачених чинним законодавством.
3.2.Відбір кандидата за конкурсом проводиться конкурсною комісією
(далі – Комісія), склад якої затверджуються розпорядженням голови районної ради.
3.3. Конкурсна комісія - це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється для проведення конкурсу з метою визначення переможця, який найкраще відповідає вимогам професійної придатності для виконання покладених на нього обов’язків.
3.4.Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:
- законність;
- колегіальність прийняття рішень;
- обґрунтованість прийнятих рішень;


- рівність усіх претендентів перед конкурсною комісією;
- професійність членів конкурсної комісії.

3.5.Конкурсна комісія створюється у складі голови, членів конкурсної комісії.
3.6.Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, організації у кількості не менше 7 чоловік.
3.7.До складу конкурсної комісії обов’язково входять представники постійних комісій районної ради.
3.8.Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них більшості від загального складу конкурсної комісії.
3.9.Очолює і організовує роботу конкурсної комісії голова конкурсної комісії (далі - голова).
3.10.Голова, в межах покладених на нього повноважень:
- скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний, головує на засіданнях конкурсної комісії;
- у разі необхідності, визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;
- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії;
- представляє конкурсну комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

3.11.На засідання конкурсної комісії відділ з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради надає кожному члену конкурсної комісії матеріали, в тому числі кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади керівників відповідного профілю, згідно з вимогами чинного законодавства.
Конкурсна комісія:
- складає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
- приймає заяви та інші визначені документи від претендентів на участь у конкурсі;
- розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;
-ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;
-забезпечує відкритість при проведенні конкурсу;
- проводить конкурсний відбір;
- визначає переможців за результатами проведеного конкурсу;
- розглядає скарги учасників конкурсу, пов’язані з рішенням конкурсної комісії.

3.12.Конкурсна комісія має право:
- запрошувати, у разі потреби, на свої засідання представників органів державної влади, експертів та представників громадськості, які вправі вносити пропозиції щодо претендентів, які подали документи на конкурс (за згодою);
- вносити пропозиції про продовження терміну прийому заяв на участь у конкурсі, про перенесення строку проведення конкурсу або його відміну.

3.13.Конкурсна комісія зобов’язана:
- здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог чинного законодавства;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.

3.14. Члени конкурсної комісії зобов’язані:
- брати участь у засіданнях конкурсної комісії;
- виконувати доручення голови комісії;
- бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

3.15.Члени конкурсної комісії мають право:
- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;
- висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

3.16. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
- має особисту заінтересованість в результатах конкурсу та визначенні переможців;
- подала документи на участь у конкурсі.

3.17. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.
Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.
Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.
3.18. Конкурс оголошується районною радою за пропозицією голови районної ради. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на веб-сайті районної ради.
Документи від претендентів приймаються протягом 30 календарних днів.
В оголошені про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
- повна назва вакантної посади;
- кваліфікаційні та інші вимоги до претендентів, передбачені чинним законодавством;
- строк і місце прийняття документів;
- адреса та номери телефонів для одержання додаткової інформації.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.
У разі наявності лише одного претендента на оголошену вакантну посаду, конкурсна комісія визнає конкурс на заміщення вакантної посади таким, що не відбувся, та приймає рішення більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії щодо рекомендації вказаної особи на посаду керівника або про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення вакантної посади за процедурою та умовами, встановленими цим Положенням.
3.17. Запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення засідань конкурсної комісії готується та направляється учасникам конкурсу відділом з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради.
3.18. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь у конкурсі.
Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі, конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.
За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі несвоєчасного та неповного подання ним пакету документів.
Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються відділом з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради, за їх письмовою заявою на ім’я голови конкурсної комісії, після підписання відповідного протоколу усіма членами конкурсної комісії. Копії конкурсних документів зберігаються у відділі з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради.
Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. При рівності голосів голос голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали учать у засіданні.
Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.
Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі у другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.
На другому етапі на засідання конкурсної комісії відділом з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі у другому етапі конкурсу.
На другому етапі конкурсна комісія проводить співбесіди з кожним претендентом та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу.
3.19. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом таємного або відкритого голосування, про що комісія приймає рішення на початку свого засідання.
Для проведення таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів
лічильну комісію у кількості не менше 3 чоловік. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол. Лічильна комісія перед початком голосування готує бюлетені для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами конкурсної комісії.
Члени лічильної комісії забезпечують дотримання процедури й визначення результатів голосування. Прізвища, імена та по батькові учасників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування щодо обрання на заміщення вакантної посади.
Прізвища учасників конкурсу (на кожну вакантну посаду окремо) розміщуються в бюлетені в алфавітному порядку.
Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальне число членів конкурсної комісії.
Кожному члену конкурсної комісії лічильна комісія видає один примірник бюлетеня для таємного голосування з прізвищами учасників після особистого підпису в реєстрі про його отримання. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис - „невикористаний ”.
Кожен член конкурсної комісії має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника. У разі всіх інших варіантів голосування, бюлетені вважаються недійсними.
Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією щодо кожного учасника окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії. Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.
Протокол про підсумки голосування додається до протоколу засідання конкурсної комісії.
За результатами голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів від загального складу конкурсної комісії.
3.20. У разі, якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів на одну вакантну посаду, голоси розділились порівну або якщо жоден з учасників не отримав необхідної для обрання кількості голосів, на розгляд ради комісія вносить пропозицію щодо двох претендентів які набрали найбільшу кількість голосів на конкурсі.
3.21. Усі документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі з питань реформування майна спільної власності територіальних громад району районної ради.
3.22. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
3.23.За результатами розгляду, конкурсна комісія вносить пропозиції щодо претендентів на заміщення вакантних посад на розгляд районної ради.
4. Порядок укладання або переукладання
строкового трудового договору (контракту) з керівником
підприємства або закладу, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Криничанського району

4.1. Рішення районної ради про призначення на посаду керівника
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району , є підставою для укладання строкового трудового договору (контракту) з керівником.

Контракти укладаються з керівниками у випадках, передбачених законодавством України.
4.2. Відповідно до статті 24 КЗпПУ строковий трудовий договір (контракт) укладається в письмовій формі і підписується особою, уповноваженою Криничанською районною радою, і працівником, який призначається на посаду керівника підприємства, установи, закладу.
У строковому трудовому договорі (контракті) визначаються строк його дії, дата, з якої починаються трудові відносини та дата їх закінчення, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, умови розірвання строкового трудового договору (контракту), в тому числі – дострокового.
4.3. Строковий трудовий договір (контракт) укладається за типовою формою, затвердженою на сесії районної ради.
Строковий трудовий договір (контракт) оформлюється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.
Примірник районної ради, разом з документами передбаченими пунктом 2.1. цього Положення, зберігається у відділі реформування майна спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату
районної ради або іншому органі, уповноваженому Криничанською районною радою, в особовій справі керівника.
4.4. Додатком до контракту можуть бути показники фінансово-господарської діяльності підприємства, які повинні бути реалізовані впродовж терміну дії контракту і є основним критерієм оцінки діяльності керівника.
4.5. Внесення змін та доповнень до чинного строкового трудового договору (контракту) оформлюється додатковою угодою за згодою сторін.
4.6. У строковому трудовому договорі (контракті) можуть бути передбачені додаткові, крім встановлених законодавством, пільги, гарантії та компенсації.
4.7. Зволікання без поважних причин призначеним керівником з укладанням строкового трудового договору (контракту) або ухилення від
цього протягом місяця з дня прийняття рішення районною радою, є
підставою для розгляду районною радою питання про скасування рішення щодо призначення керівника.
Про невиконання рішення районної ради стосовно призначення керівника, в частині укладання строкового трудового договору (контракту), відділом реформування майна спільної власності територіальних громад
району виконавчого апарату районної ради або іншим органом, уповноваженим Криничанською районною радою, складається відповідна службова записка.
4.8. Закінчення строку дії строкового трудового договору (контракту) є безумовною та остаточною підставою для звільнення керівника підприємства, закладу, установи, якщо Криничанською районною радою або уповноваженим органом не буде прийняте рішення про продовження трудових відносин з таким керівником.
4.9. Переукладання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або закладу відбувається у випадку прийняття районною радою рішення про продовження трудових відносин з
керівником, шляхом підписання строкового трудового договору (контракту) на новий термін.
5. Порядок звільнення керівника підприємства,
установи або закладу, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Криничанського району

5.1. Розгляд питання щодо розірвання, в тому числі – достроково, строкового трудового договору (контракту) та звільнення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району проводиться у разі:
5.1.1.Отримання заяви про звільнення, написаної власноруч керівником підприємства, установи або закладу, яка подається керівником до Криничанської районної ради.
У заяві обов’язково повинна зазначатися причина звільнення (розірвання строкового трудового договору або контракту).
При звільненні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, до заяви
додається довідка МСЕК.
Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до Криничанської районної ради та присвоєння заяві вхідного номеру, про що на ній робиться відповідний напис.
5.1.2. Наявності підстав, передбачених статтями 40, 41 КЗпПУ.
5.1.3. Наявності підстав, передбачених контрактом.
5.1.4.Отримання рішення профспілкового комітету підприємства, установи, закладу з вимогою про звільнення керівника підприємства на підставі ст. 45 КЗпПУ за порушення умов колективного договору.
До вимоги повинні додаватися документи з доказами про порушення законодавства України про працю та невиконання особисто керівником
підприємства зобов’язань за колективним договором, на підставі яких
потрібно розірвати строковий трудовий договір (контракт) та звільнити його з посади.
До вимоги в обов’язковому порядку додаються протоколи засідань профспілкового комітету підприємства та зборів колективу, на яких розглядалися питання невиконання керівником колективного договору, порушення ним законодавства про працю та прийнято рішення про
розірвання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, закладу на підставі статті 45 КЗпПУ.
5.1.5. Закінчення терміну дії укладеного з керівником строкового трудового договору (контракту).
Відділ реформування майна спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради або інший орган, уповноважений Криничанською районною радою, за місяць до закінчення терміну дії укладеного з керівником підприємства, закладу, установи
строкового трудового договору (контракту) та у разі неприйняття рішення про його переукладання, повинен направити керівникові письмове повідомлення про припинення трудових відносин.
5.2.Рішення про припинення трудових відносин з керівником приймається районною радою на підставі пропозицій, які надаються постійними комісіями районної ради, відділом реформування майна спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради.
5.3. У разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, та протипожежної охорони, в інших випадках, передбачених законодавством, керівника підприємства, установи, закладу може бути відсторонено від виконання обов’язків. Про відсторонення керівника від роботи видається розпорядження голови районної ради.
5.4. Записи в трудову книжку керівника підприємства, установи, закладу, здійснюються на підставі рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради особою, відповідальною за кадровий облік на підприємстві, в установі, закладі, або іншою посадовою особою, уповноваженою головою районної ради.


Керуюча справами району Т.І.КОВАЛЬ


Про цей сайт | Запитання | Адміністратор